Vi är nu en del av Humana

Lotsen HVB

Lotsen HVB är ett behandlingshem i Ursviken. Vi arbetar med öppenvård och boendestöd.

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss för information!

Vi är nu en del av Humana

Humana, marknadsledare inom personlig assistans och individ- och familjeomsorg, med verksamheter inom LSS-boenden, äldreomsorg samt förskola/skola/korttidsboende för barn med flerfunktionshinder förvärvar Skellefteå Stöd & Behandling AB.
Förvärvet innebär att Humana nu stärker sin position i Norrland, där Humana sedan tidigare driver Boromir HVB (Älvsbyn) samt familjehem och öppenvård.
Övertagandet gäller från och med nu, och innebär inga förändringar för den dagliga verksamheten.
- Det känns fantastiskt att vi nu blir en del av Humana, och att vi som en del i något större får helt nya möjligheter att förverkliga våra idéer, säger Michael Rönningsen, ägare och föreståndare Skellefteå Stöd & Behandling.
- Vi ser fram emot att tillsammans med Skellefteå Stöd & Behandling ytterligare utveckla vår kvalitativa verksamhet i Norrland. Vi delar gemensamma värderingar och har en samsyn på hur god och utvecklande vårdverksamhet ska bedrivas, något som förenar alla inom Humana Individ och familj, säger Claus Forum affärsområdeschef Individ och familj. - Vi önskar Fyren och Lotsen varmt välkomna till Humana-familjen