Skola

Lotsen HVB upprättar en plan för utbildning/sysselsättning tillsammans med ungdomen, familjen, hemskolan och socialsekreterare. Om möjligt innehåller planen en återgång till den ordinarie skolan eller annan skola i hemkommunen så snart som möjligt. Handlar det om en längre tids vistelse på behandlingshemmet tillgodoses istället behovet av utbildning/sysselsättning i närområdet. Detta kan ske genom praktikplats eller den skolgång som bedöms som lämpligast utifrån individens förutsättningar. Lotsen HVB har tillgång till specialpedagog som bistår i utbildningsplaneringen.

Handlar det om en längre tids vistelse på behandlingshemmet tillgodoses istället behovet av utbildning/sysselsättning i närområdet. Detta kan ske genom praktikplats eller den skolgång som bedöms som lämpligast utifrån individens förutsättningar. Lotsen HVB har tillgång till specialpedagog som bistår i utbildningsplaneringen.